Maken van afspraken, telefonische acquisitie
Voordat een project start, komt een telemarketeer op een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek maakt de telemarketeer zich de organisatie en de materie waarvoor gebeld gaat worden goed eigen. Aan de hand van dit bezoek wordt een verslag gemaakt aan de hand waarvan de telemarketeer gaat bellen.

Opstartkosten vanaf € 30,- per uur
Telefonische acquisitie vanaf € 35,- per uur
Rapportage vanaf € 70,- per uur (facultatief)

Onderzoeken
Omdat het call center is voortgekomen uit een marketingadviesbureau, kunnen wij de onderzoeken voor u ook ontwikkelen. Op die manier zorgt u ervoor dat u ook die informatie achterhaalt, die u daadwerkelijk wilt weten en waar u wat aanheeft. Voor de start van het onderzoek, krijgen de telemarketeers een uitgebreide briefing. Onze telemarketeers moeten goed op de hoogte zijn, om een onderzoek goed uit te kunnen voeren en eventuele vragen van respondenten te kunnen beantwoorden.

Opstartkosten vanaf € 30,- per uur
Onderzoeken vanaf € 35,- per uur
Ontwikkelen van het onderzoek en rapportage vanaf € 70,- per uur

Updaten en upgraden van databases
Ook voor een update of upgrade van bestanden is het belangrijk dat een telemarketeer weet voor welk bedrijf er gebeld wordt. Wanneer er tijdens die belactiviteiten andere vragen of opmerkingen naar voren komen, kan daar direct op ingespeeld worden.

Opstartkosten vanaf € 30,- per uur
Update en upgrade van bestanden vanaf € 35,- per uur

Kwaliteitstoetsing van uw telefonische bereikbaarheid
Voor mystery calling of onze telefonische bereikbaarheidstoets gaan we eerste samen met u, aangevuld met onze kennis en expertise, bepalen wat de norm is. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar snelheid van opnemen en van doorverbinden, maar juist naar de inhoud van het gesprek, zoals consistentie in de beantwoording et cetera. Daarmee waarborgt u dat er getoetst wordt, wat u belangrijk vindt. Vervolgens worden verschillende scenario’s ontwikkeld, om die toetsing zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te voeren. Gedurende drie tot zes maanden, afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal te toetsen criteria, meten we uw normen als het gaat om de bereikbaarheid.

Opstartkosten vanaf € 1.250,- per traject
Mystery calling vanaf € 35,- per uur

Telefonisch opvang
Afhankelijk van het aantal telefoongesprekken dat we voor u opvangen en op welke momenten van de dag, hanteren we verschillende tarieven. Wij doen een uitgebreide intake, om ervoor te zorgen dat uw relaties het idee hebben dat de telefoon door een van uw medewerkers wordt aangenomen. Vervolgens kunnen wij van incidentele opvang tot en met een 24 uurs service, zeven dagen per week, aanbieden.

Opstartkosten vanaf € 1.250,- per traject
We hebben verschillende abonnementen